Vítejte

Vítejte na webových stránkách projektu Analytické metody pro identifikaci nových prioritních polutantů ve vodním prostředí Povodí Moravy, s.p., který vznikl v rámci programu “Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu”.