Financování projektu

Grant z FM Norska: 14 290 200,00 Kč

Dotace SFŽP: 2 521 800,00 Kč

Vlastní zdroje: 1 868 000 Kč